මේද සමග නිරෝගී දිවියක්

මේද සමග නිරෝගී දිවියක්

කෑම වේලක් රසවත් කර ගැනීමට මෙන්ම, ප්‍රීතිය උපදවන සුවඳක් ඇති කර ගැනීමටත් කුසගිනි සංතෘප්ත කර ගැනීමටත් තෙල් සහිත ආහාර අපට අවශ්යම වේ.  ලෝකය පුරා  සියලු දෙනා සිය සෞඛ්ය පිලිබඳ ව උනන්දුවක් දක්වන මේ  යුගයේ, තෙල් සහ මේදයට හිමි වන්නේ සුවිශේෂ ස්ථානයක්.  කොලෙස්ටරෝල් යනු අපේ යහපත් සෞඛ්ය තත්වයට වින කරනවා යනුවෙන්, සියලු දෙනාගේ අවධානය දිනාගත් මේද…
දියවැඩියාව පාලනයට නිවසේදී කල හැකි දෑ

දියවැඩියාව පාලනයට නිවසේදී කල හැකි දෑ

දියවැඩියාව යනු දැනට ලෝක ජනගහනයෙන් මිලියන 415කට ඇති බෝ නොවන වඩාත්ම සුලබ රෝගයයි. නාගරික ජනගහනය තුල දියවැඩියාව, ග්‍රාමීය ජනතාව තුල සිටින දියවැඩියා රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශතය මෙන් 6 ගුණයක් වැඩිය. දියවැඩියා රෝගය නිට්ටාවට සුව කිරීමක් සිදු කල නොහැකි අතර, කල හැක්කේ පාලනය කිරීමක් පමණි.

වෛද්‍ය ශාලිකා චුලරත්න MBBS (Sri Lanka)
THE HUMPTY IN YOUR PLATE

THE HUMPTY IN YOUR PLATE

Lets explore the wonderful nutritious facts about eggs How the Eggs became part of our diet Eggs of various birds have been a part of human diet since the hunting period of human evolution. Throughout the history, the fowl egg has been the predominant egg consumed by humans, which later was domesticated as farm hens.…
ලංකාවේ කාන්තාවන් අතර සුලභතාවය අතින් දෙවැනි තැනට පත්වන ගැබ්ගෙල පිළිකා

ලංකාවේ කාන්තාවන් අතර සුලභතාවය අතින් දෙවැනි තැනට පත්වන ගැබ්ගෙල පිළිකා

2025 දි ලංකාවේ බෝ නොවන රෝග අතරින් පළමු තැනට පිළිකාව පත්වන ලකුණු. ලංකාවේ කාන්තාවන් මිලියන හතක් අවදානමේ ගැබ්ගෙල යනු කුමක්ද? ලංකාවේ කාන්තාවන් මිලියන හතකට පමණ ගැබ් ගෙල පිලිකා ව සැදිය හැකි බව ඇස්තමේන්තු කර ඇත. සැම වසරකදීම 950 පමණ කාන්තාවන් පිරිසක් ගැබ් ගෙල පිලිකා වෙන් අවසාන අවධියට පත්වීම නිසා ප්‍රතිකාර ගැනීමට පැමිනෙන අතරම 643 ක්…
සුව පියයුරු – දිවි විසිතුරු… පියයයුරු පිළිකාව ජයගනිමු

සුව පියයුරු – දිවි විසිතුරු… පියයයුරු පිළිකාව ජයගනිමු

කල්තියා හදුනාගතහොත් 90% පමණ පියයුරු පිලිකාව සුවපත් කළහැකි බවත් සිදුවන මරන ගණන අවම වන බවත් පර්යෙෂණ මගින් සනාථ කර ඇත පියයුරු පිලිකා සීඝ්‍ර වර්ධනයක් ලොවපුරා ක්‍රමයෙන් පියයුරු පිලිකා රෝගින් ප්‍රමාණයේ වැඩිවිමක් දක්නට ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ තත්වය බැලූවිට, ජාතික පිලිකා ලේඛණය (2010) අනුව පිලිකා රෝගීන් සියයකින් 82ක්ම පියයුරු පිලිකා වන අතර, වයස් අනුව සියලුම කාන්තාවන්ට වැලන්දෙන…